Kørekortattester

Når du skal have lavet kørekortattest, skal du medbringe følgende:

  • Briller, hvis du bruger dette.
  • Høreapparat, hvis du bruger dette
  • Mulighed for at tage kontaktlinser ud, hvis du bruger dette
  • 500 kroner.
    Vi modtager ikke længere kontant betaling.
    Vi anbefaler mobilpay, men modtager også fortsat Visa/Dankort (ikke Master eller Debet).

Vær opmærksom på de nye regler, der er trådt i kraft pr. 01.07.17 vedr. fornyelse af kørekort.

Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort.
Hvis dit gamle kørekort ikke er en EU model (d.v.s. i kreditkortformat), skal du også medbringe sygesikringsbevis.

Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer (almindelig bil til privat befordring, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). Der gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.

Særlige regler hvis du er syg
Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx på grund af helbredsmæssige oplysninger. Fx hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil.

Spørg din læge om du skal droppe kørekortet
Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om fx træthed eller sygdom gør kørsel uansvarligt.
Oplever du helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel, bør du opsøge din læge, der kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køretest eller udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis hun finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.
(kilde aeldresagen.dk)