Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet fra kl. 08.00-10.25 og 11.30-13.00 kan der bestilles tid eller medicin hos lægesekretærerne.

I dette tidsrum kan du også få oplyst resultatet af rutineprøver og undersøgelser. Husk at du også kan bestille tider og forny dine recepter fra onlinemodulet på hjemmesiden under Selvbetjening.

Medicinbestilling ved skranken: Der er medicinbestillings-sedler til rådighed ved skranken. Bedes udfyldt og afleveret til sekretæren. Tag gerne en seddel med hjem og udfyld hjemmefra til næste medicinbestilling. Vi tilstræber at bestille medicinen samme dag – dog senest følgende dag. Dette af hensyn til patientdiskretion og vores øvrige arbejdsopgaver i sekretariatet.