Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der alle har arbejdet på et hospital, inden de kommer ud i praksis. Mange af vores uddannelseslæger har også arbejdet i lægepraksis før. Hvor længe de er i praksis, afhænger af hvor langt de er i deres forløb.